Σαντουιτς / Sandwiches

Σαντουιτς / Sandwiches

Διαλέγοντας τυριά και αλλαντικά υψηλής ποιότητας με ονομασία προέλευσης, κομμένα
τη στιγμή της παρασκευής, επιλέγοντας λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας και
φρεσκοψημένα ψωμιά, δημιουργήσαμε αρκετές επιλογές για εσάς!

Selecting top quality cheese and meat products with protected designation of origin, chopped
on time of production, choosing organic vegetables and fresh baked bread,
we created a wide range of choices for each one of you!